GRNIBB BLACK BOX
Grnibb Black Box is een spel waarbij uw redenatievermogen wordt gebruikt.
HOE SPEELT U GRNIBB BLACK BOX?
Het doel van het spel is om alle Grnibbs te vinden, die verborgen zijn in de zwarte doos.Wanneer u het spel begint moet u de grootte van het speelveld en het aantal verborgen Grnibbs opgeven. De maximale grootte van het speelveld is afhankelijk van de grootte van uw scherm. Het maximale aantal Grnibbs dat u kunt gebruiken is weer afhankelijk van de grootte van het speelveld.
SPELREGELS
Als u op een van de vakken aan de rand van het speelveld klikt, gaat een lichtstraal de zwarte doos in. De lichtstraal kan worden geabsorbeerd, worden teruggekaatst of het gaat door de zwarte doos heen. De volgende afbeelding toont u de verschillende mogelijkheden.Absorptie
Een absorptie vindt plaats als de lichtstraal de zwarte doos niet inkan omdat er een Grnibb aan de rand ligt (situatie 1 en 2). Een lichtstraal wordt ook geabsorbeerd als het tegen een Grnibb opbotst (eventueel na een afbuiging, zie situaties 3 en 4). Absorpties worden aangegeven door middel van groene vierkanten.

Terugkaatsing
Een terugkaatsing vindt plaats wanneer een Grnibb in een aangrenzend vak aan de rand van het speelveld ligt (situatie 5) of wanneer de lichtstraal door twee Grnibbs wordt teruggekaatst (situatie 6). Een terugkaatsing wordt aangegeven met rode vakken. Let op: een absorptie komt voor een terugkaatsing (situatie 1 en 2).

Doorlating
In alle andere gevallen gaat de lichtstraal door de zwarte doos (situaties 7 en 8). Een lichtstraal wordt dan aangegeven met twee blauwe vakken, die hetzelfde nummer (ingang en uitgang) krijgen. Een lichtstraal wordt afgebogen wanneer het diagonaal tegen een Grnibb komt.
PUNTENTELLING
U begint met een aantal punten, dat afhankelijk is van de grootte van het speelveld en het aantal verborgen Grnibbs. Iedere actie kost u een punt. Ook wordt er per tijdseenheid een punt afgetrokken.
OVEREENKOMSTIGE INGANG/UITGANG VINDEN
Wanneer u een blauw vak lang indrukt, kleurt het overeenkomstige blauwe vak (ingang/uitgang) lichter. Dit helpt u bij het snel vinden van deze vakken.
AFBEELDINGEN
Als u op een vak in het speelveld klikt, dan verandert de afbeelding van het vak. Het zal beurtelings rouleren door de volgende mogelijkheden: niets, kruis, Grnibb, vraagteken.

TESTEN
U kunt uw huidige oplossing testen door op de [TEST]-knop te drukken. Dit kost u echter 10 punten. De huidige situatie wordt getest waarbij vraagtekens ook als Grnibb beschouwd worden. U kunt de oplossing bekijken en eventuele fouten zien.
KLAAR
Als u klaar bent, dan klikt u op de [KLAAR]-knop. De app zal uw oplossing vergelijken met de werkelijke situatie. Als u een fout heeft gemaakt dan worden de foute Grnibbs met een rode achtergrond getoond en de vakken waar ze hadden moeten staan worden met een groene achtergrond getoond.

UNIEKE OPLOSSINGEN
Deze versie plaatst de verborgen Grnibbs in willekeurige vakken. Dit betekent dat het mogelijk is dat een spel geen unieke oplossing heeft. Hier wordt aan gewerkt!
VRAGEN OF OPMERKINGEN
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar info@maaiko.nl. Uw constructieve reactie wordt zeer gewaardeerd.
GOOGLE PLAY
Als u GRNIBB Black Box wilt installeren, dan kunt u het vinden op Google Play.

Veel plezier!

Michael Oosterhout